Dolina Gąsienicowa

Rejon Czarnej i Zielonej Doliny Gąsienicowej oraz Koziej Dolinki.

Wspinanie: północna ściana Świnicy, zachodnia ściana Kościelca i Zadniego Kościelca, zachodnie ściany Granatów.

Dolina Pięciu Stawów Polskich

Dolina Roztoki wraz z otoczeniem Doliny Pięciu Stawów Polskich, w tym Dolinka Buczynowa i Dolinka Pusta.

Wspinanie: południowa ściana Zamarłej Turni.

Dolina Rybiego Potoku

Otoczenie Morskiego Oka i Czarnego Stawu, w tym m.in. Dolinka za Mnichem i wysoko położone kotły oraz kotlinki.

Wspinanie: Mnich, Cubryna, Mięguszowieckie Szczyty, Kazalnica Mięguszowiecka, Żabi Mnich.

Dolina Białej Wody

Obszar Doliny Białej Wody, wraz z dolinami położynymi w jej głębi - Żabia Białczańska, Spadowa, Ciężka, Kacza, Litworowa, Świstowa, Rówienki.

Wspinanie: Młynarz i Młynarczyk, wschodnia ściana Rysów, północna ściana Wysokiej, Galeria Gankowa, Ganek, Rumanowy, Pusta Straż, Kaczy Mnich, Zadni Gerlach.

Dolina Jaworowa

Rejon Doliny Jaworowej, wraz z jej licznymi odgałęzieniami oraz Dolina Kotłowa i Koperszadów Zadnich.

Wspinanie: północne ściany Jaworowego Szczytu, Małego Jaworowego Szczytu oraz Jaworowych Turni - Jaworowy Mur.

Dolina Kieżmarska

Obszar Doliny Kieżmarskiej wraz z jej odgałęzieniami, które tworzą Dolina Koperszadów Przednich, Białych Stawów, Jagnięca, Jastrzębia, Dzika i Kotlina Miedziana.

Wspinanie: Rzeżuchowe Turnie, Kozia Kopka, Jastrzębia Turnia, Mały Kołowy i Kołowy Szczyt, Czarny Szczyt, północna ściana masywu Małego Kieżmarskiego Szczytu.

Dolina Łomnicka

Otoczenie Łomnickiego Stawu.

Wspinanie: północno-wschodnia ściana Łomnicy, południowa ściana Wideł oraz południowa wystawa Kieżmarskiego Szczytu.

Dolina Małej Zimnej Wody

Rejon Doliny Małej Zimnej Wody, Dolina Pięciu Stawów Spiskich i Dolinka Lodowa.

Wspinanie: zachodnia ściana Łomnicy, Baranie Rogi, Lodowy Szczyt, Lodowa Kopa, Pośrednia Grań, Żółta Ściana.

Dolina Staroleśna

Obszar Doliny Staroleśnej wraz z odgałęzieniami, które tworzą m.in. Kotliny - Strzelecka, Siwa, Graniasta, Pusta, Dzika, Warzęchowa, Nowoleśna oraz Jamina.

Wspinanie: Strzelecka Turnia, Mały Lodowy Szczyt, Ostry Szczyt, Jaworowy Szczyt, Baniasta Turnia, Sławkowskie Baszty, Sławkowska Kopa, Warzęchowe Strażnice, Sławkowski Szczyt.

Dolina Wielicka

Otoczenie Doliny Wielickiej i Sławkowskiej, Wielicki Kocioł i Wielicki Ogród.

Wspinanie: Wielicka Baszta, Wielka Granacka Baszta, Podufała Turnia, Gerlach (wchodnia wystawa).

Dolina Batyżowiecka

Rejon Doliny Batyżowieckiej i Stwolskiej.

Wspinanie: Gerlach, Batyżowiecki Szczyt, Kończysta.

Dolina Mięguszowiecka

Obszar Doliny Mięguszowieckiej, w tym Dolina Złomisk, Żelazna Kotlina, Dolinka Rumanowa, Złomiska Zatoka, Dolina Smocza, Żabia, Kotlinka pod Wagą, pod Żabim Koniem i Wołowa, Dolina Hińczowa i Szatania.

Wspinanie: Galeria Osterwy, Tępa, Kończysta, Kozia Strażnica, Ganek, Wysoka, Szarpane Turnie, Żabi Koń, Wołowa Turnia, Hlińska Turnia, Zadnia Baszta, Szatan.

Dolina Młynicka

Rejon Doliny Młynickiej wraz z jej otoczeniem.

Wspinanie: Turnia pod Skokiem, Solisko Młynickie.


Dolina Furkotna

Obszar Doliny Furkotnej.

Wspinanie: Solisko Szczyrbskie, Skrajna Liptowska Turnia.


Dolina Ważecka

Rejon Doliny Ważeckiej i Suchej.
Dolina Koprowa

Obszar Doliny Koprowej wraz z jej odgałęzieniami, Dolina Niewcyrka, Hlińska i Piarżysta.